PRIVĀTUMA POLITIKA

Datu pārvaldītājs, kas nosaka Jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ir SIA “Graw Group”, reģistrācijas Nr. 44103121544, juridiskā adrese: Selekcijas iela 6C - 7, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126, tālrunis: +371 29151559, e-pasts: [email protected].

Šajā Privātuma politikā jebkura vārda "Jūs", "Jūsu" vai līdzīgu izteicienu izmantošana nozīmē jebkuru www.grawfurniture.com (turpmāk – mājaslapa) apmeklētāju. Tādi termini kā "mēs”, "mūsu" vai līdzīgi izteicieni nozīmē SIA “Graw Group”.

Šī Privātuma politika regulē SIA “Graw Group” mājaslapas lietošanu un tajā sniegto informāciju un pakalpojumus. Kad apmeklējat mājaslapu pirmo reizi, mēs lūgsim Jūs apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

1. Iegūtie personas dati un to apstrāde

1.1. Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu norādītos personas datus (turpmāk tekstā - personas dati), kad veicat pasūtījumu mājaslapā, ar mērķi šo pasūtījumu apstrādāt, veiksmīgi īstenot un Jums to piegādāt. Personas dati var iekļaut Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piegādes adresi un citus datus, ko sniedzat, noformējot pasūtījumu. Ja veicat individuālu pasūtījumu vai izvēlaties apmaksu par pirkumu veikt ar pārskaitījumu, pamatojoties uz mūsu sagatavotu rēķinu, uz mūsu e-pasta adresi [email protected] Jūs nosūtat savus personas datus. Jūsu personas datus mēs apstrādājam un izmantojam, lai sazinātos ar Jums par Jūsu veikto pasūtījumu, veiksmīgi piegādātu Jums pirkumu, kā arī lai atbilstoši likumdošanai sagatavotu attiecīgos norēķinu un/ vai piegādes dokumentus. No Jūsu norādītiem personas datiem mājaslapā mēs apstrādājam arī pirkumu vēstures datus, lai atkārtotu pirkumu gadījumā pasūtījuma veikšana būtu pēc iespējas ātrāka un Jums ērtāka. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā Distances līguma izpilde, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

1.2. Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu mutivides failus (turpmāk tekstā - multivides dati), kurus Jūs nosūtiet uz mūsu e-pastu gadījumā, ja vēlaties pasūtīt individualizētu jeb personalizētu preci, kas radīta atbilstoši Jūsu vajadzībām, idejām un vēlmēm. Multivides faili (fotogrāfijas, individuāli veidoti dizaini, zīmējumi u.c. digitāli vizuālie materiāli) tiek izmantoti mūsu komandas vizuāla materiāla nolūkos kā ideju paraugs, lai dizainētu un radītu produktu pēc Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Mēs apstrādājam multivides datus, ko iegūstam tieši no Jums. Iesūtot mums savus multivides datus, Jūs aplieciniet, ka Jums ir visas tiesības un/ vai nepieciešamās autortiesības šo failu izmantošanai, ka pilnībā uzņematies atbildību par šo multivides failu saturu un ka Jūs piekrītat šo failu tālākai apstrādei, lai mēs realizētu jūsu veikto pasūtījumu ar personalizētu dizaina ideju. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā Distances līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza preču pasūtījumu apstrāde un mūsu tirdzniecības administrēšana.

1.3. Mēs varam apstrādāt Jūsu personas, pirkuma datus un multivides failus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir abpusējas likumīgās intereses.

1.4. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst par savu personas datu apstrādi, kura notiek atbilstoši Jūsu piekrišanai, taču jāņem vērā, ka šādos gadījumos,  bez obligāti norādāmās informācijas pasutījuma apstrādei, pasūtījuma apstrādes turpināšana nav iespējama, un mēs bez sīkāka paskaidrojuma esam tiesīgi pasūtījumu tālāk neapstrādāt.

2. Personas datu apstrādes nolūki

2.1. Veicot pirkumu, lai noteiktu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, lai izrakstītu atbilstošu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, piegādes vietas adresi un norēķinu informāciju.

2.2. Lai nosūtītu informatīvos materiālus pasūtījuma apstrādes un izveides procesa laikā, jeb lai veiktu adekvātu komunikāciju, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, dizaina saskaņošanu (personalizēta pasūtījuma gadījumā), atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces izstrādes periodu un piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pastu.

2.3. Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, Jums aizpildot mūsu interneta vietnes ziņojuma sadaļu Kontakti lapā vai Jums tieši sazinoties ar mūsu komandu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

2.4. Lai izveidotu personalizētu preci, pamatojoties uz Jūsu izteiktajām vēlmēm un vajadzībām, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi iesūtītos multivides failus un datus (.jpg, .png , .cdr, .ai, .eps, .pdf, .svg u.c. līdzīgus failu formātus), par kuriem Jūs nesat pilnu atbildību. Iesūtītie multivides dati tiek izmantoti vizuāla materiāla nolūkos kā ideju paraugs, lai mēs varētu dizainēt un radīt produktu pēc Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Visi Jūsu iesūtītie multivides faili tiek izmantoti tikai un vienīgi, lai realizētu Jūsu veikto individualizēto pasūtījumu un netiek izmantoti trešo pušu pasūtījumiem vai citiem prettiesīgiem nolūkiem.

3. Personīgā informācija, kas var tikt nodota trešajām personām

3.1. Saglabājot Jūsu lojalitāti un uzticību, bez iemesla trešajām personām netiek nodoti jūsu dati. Mēs kopīgosim Jūsu personīgo informāciju tikai tādā gadījumā, ja tas būs nepieciešams. 

3.2. Mēs esam tiesīgi kopīgot Jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt Jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:

3.3. Papildus īpašiem gadījumiem, mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus. 

3.4. Trešās personas, kas minētas šajā punktā, var būt reģistrētas arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja mēs nododam Jūsu personas datus šādām trešajām personām, tiks veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka Jūsu privātums ir atbilstoši aizsargāts.

4. Personas datu glabāšanas ilgums

4.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:

4.3. Mēs esam tiesīgi saglabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus.

5. Iepazīšanās ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam

5.1. Jums ir tiesības piekļūt un iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus apstrādā www.grawfurniture.com interneta veikals.

5.2. Jūs varat piekļūt Jūsu apstrādātajiem personas datiem, nosūtot mums iesniegumu e-pastā [email protected].

6. Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam

6.1. Jūs varat liegt mums apstrādāt Jūsu personas datus. Ja jūs liedzat apstrādāt Jūsu personas datus, mēs neveiksim nekādas darbības ar Jūsu personas datiem, izņemot Jūsu personas datu glabāšanu.

6.2. Jūs varat liegt mums apstrādāt Jūsu personas datus, nosūtot mums iesniegumu e-pastā [email protected].

6.3. Jūs variet jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, nosūtot mums iesniegumu e-pastā [email protected].

6.4. Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jums saistītajiem personas datiem, kurus esat mums snieguši, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un tiesības šos datus pārsūtīt citam datu pārzinim.

6.5. Jūs varat pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu, nosūtot mums iesniegumu e-pastā [email protected].

6.6. Jums ir tiesības pieprasīt, savu personas datu dzēšanu no mūsu datu bāzēm, nosūtot mums rakstisku iesniegumu e-pastā [email protected].

6.7. Jūsu personas dati var netikt dzēsti no mūsu datu bāzēm sekojošos gadījumos:

6.8. Mēs varam atbildēt un sniegt informāciju tikai un vienīgi par Jūsu personas datiem un nekādā veidā nedrīkstam sniegt Jums nekādu informāciju par jebkuru citu personu personas datiem.

6.9. Iesniedzot iesniegumu par kādu no augstāk minētajiem punktiem, Jums ir jānorāda konkrēta e-pasta adrese, uz kuru ir attiecināma personas datu apstrāde un uz kuras pamata varam Jūs identificēt; attiecīgi arī visi iesniegumi šajā sakarā ir jāiesūta elektroniski no šīs pašas e-pasta adreses. Pretējā gadījumā mēs nevaram koriģēt informāciju un mūsu rīcībā esošos personas datus, ja e-pasta adreses nesakrīt pieprasītājam ar pieprasīto.

7. Bērnu personas dati

7.1. Pakalpojumi, kas tiek sniegti interneta veikalā, paredzēti personām, kuras ir sasniegušas 14 gadu vecumu.

7.2. Radoties pamatotām aizdomām par personas norādītā vecuma patiesumu, šādu personu personas dati tiks dzēsti no datu bāzēm bez sīkāka paskaidrojuma.

8. Sīkdatnes un to izmantošana

8.1. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus nosūta uz Jūsu ierīci, kad apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes mums palīdz atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, kā arī atvieglot Jums tās lietošanu.

8.2. Apmeklējot mūsu mājaslapu www.grawfurniture.com pirmo reizi, mēs lūgsim Jūs apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem.

8.3. Sīkdatnes neapkopo personas identificējošu informāciju un tās neizmanto, lai noteiktu Jūsu identitāti.

8.4. Jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcībā, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.

8.5. Jūs variet atteikties vai dzēst sīkdatnes atbilstoši Jūsu izmantotajai interneta pārlūkprogrammai. Darbības var atšķirties atkarībā no pārlūka un tā versijas.

8.6. Šī mājaslapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

  • Facebook Pixel - lieto, lai spētu izmērīt, optimizēt un veidot Facebook reklāmas kampaņas ar mērķi tieši interesējošu auditoriju iepazīstināt ar mūsu produkciju.

8.7. Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, Jūs varat izmantot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus pārlūka logus.

9. Citi noteikumi

9.1. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šīs Privātuma politikas sadaļu mūsu interneta vietnē.

9.2. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, vai tajā nav veiktas kādas izmaiņas un iepazīties ar aktuālo informāciju un personas datu apstrādi mūsu uzņēmuma katru reizi pasūtījuma veikšanas laikā.

9.3. Ja Jūs turpināt izmantot mūsu interneta vietni arī pēc tajā publicētajām izmaiņām, Jūs automātiski piekrītat attiecīgajām izmaiņām.

9.4. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat kādam no šiem grozījumiem, labojumiem vai atjauninājumiem, Jums nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot mūsu interneta vietne.

9.5. Jūs varat sazināties ar mūsu uzņēmuma atbildīgajām personām par personas datu apstrādi, rakstot e-pastu uz [email protected].